En l'assemblea ordinària del 6 de Fenrer de 2019 es va renovar la junta directiva de l'AMPA. Està formada per:

En la asamblea ordinaria del 6 de febrero de 2019 se renovó la junta directiva de la AMPA. Está formada por:

Presidenta Ana Pérez de Castro
Vicepresidenta  Alba Braza Boils
Repr. Consell Escolar María Ramos Fuster
Tresorera  Gracia Martí Besa
Secretària
Ana Cervera Ferri
Vicesecretària Maria Jover Andreu
Volcals Germán Bonacho Jiménez 
  Inma Martínez Sánchez
  Silvia Merino Morales
   

Volem aprofitar aquesta primera comunicació per a agrair a l'anterior junta directiva (i al conjunt de persones que col.laboraven i continuen fent-ho) la seua labor com a representants de l'associació durant els dos últims anys i la seua disponibilitat per a fer més fàcil la transició.

Queremos aprovechar esta primera comunicación para agradecer a la junta directiva saliente (y al grupo de personas que han colaborado y continúan haciéndolo) su labor como representantes de la asociación durante estos dos años y su disponibilidad para que la transición esté resultando más fácil.