QUADRANT D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2019/2020 / CUADRANTE DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2019/2020

Horario

Horari

Lunes

Dilluns

Martes

Dimarts

Miércoles

Dimecres

Jueves

Dijous

Viernes

Divendres

Espacio

Espai

7:45/8:15-9

Matinera

Todos

Matinera

Todos

Matinera

Todos

Matinera

Todos

Matinera

Todos

 

12:30-13:30

Quidditch

De 3º a 6º de primaria

Balonmano

De 3º a 6º primaria

Quidditch

De 3º a 6º de primaria

Balonmano

De 3º a 6º primaria

 

Patio

Pilota G1

De 3º a 6º primaria

Pilota G2

De 3º a 6º primaria

Pilota G3

De 3º a 6º primaria

Pilota G4

De 3º a 6º primaria

Pilota G3

De 3º a 6º primaria

Trinquet

 

 

 

 

Ajedrez g.3

De 3º a 6º de primaria

Biblioteca

Mindfulness Yoga

De 3º a 6º de primaria

 

Mindfulness Yoga

De 3º a 6º de primaria

 

 

Psico

13:30-14:30

 

 

Ajedrez g.1

1º - 2º de primaria

 

Ajedrez g.2

1º -  2º de primaria

Biblioteca

 

 

Ajedrez g.1

2º y 3º de infantil

 

Ajedrez g.2

2º y 3º de infantil

Aula religión

Actividad de base: Pilota 2º- 3º infantil

Pre deporte

1º y 2º primaria

Actividad de base: Pilota 2º- 3º infantil

Pre deporte

1º y 2º primaria

 

Trinquet

 

Yoga

infantil/1º - 2º de primaria

 

Yoga

infantil/1º - 2º de primaria

 

Gimnasio

15:00-16:30

 

 

 

 

Robótica

De 1º a 3º infantil

Aula religión

 

 

 

 

Robótica

De 1º a 6º primaria

Aula multiusos

 

 

 

 

Multitaller

Todos

Biblioteca

 

 

 

 

Yoga

1º-3º infantil

 

16:30-17:30

Cambridge N1*

De 3º a 6º de primaria

Cambridge N2*

De 3º a 6º de primaria

Cambridge N1*

De 3º a 6º de primaria

Cambridge N2*

De 3º a 6º de primaria

 

Aula religión

Funny kids

De 1º a 3º infantil

Primary fun

1º y 2º primaria

Funny kids

De 1º a 3º infantil

Primary fun

1º y 2º primaria

Teatro

(de 16:30 a 18:00)

De 1º a 6º de primaria

Aula multiusos

Expresión corporal

De 1º a 3º infantil

Pequegenios

De 1º a 3º infantil

Expresión corporal

De 1º a 3º infantil

Genios

1º - 6º primaria

 

Psico

Fit kid

de 1º a 6º primaria

Jiu Jitsu G1*

1º - 6º primaria

Fit kid

 de 1º a 6º primaria

Jiu Jitsu G1*

1º - 6º primaria

Jiu Jitsu G2

2º - 3º infantil

Gimnasio

Fútbol

2º a 6º primaria

Patinaje

1º - 6º primaria

Fútbol

2º a 6º primaria

Patinaje

1º - 6º primaria

 

Patio

 

Fit kid junior

2º y 3º infantil

 

Fit kid junior

2º y 3º infantil

 

Patio infantil

Dibujo y pintura

De 1º a 6º primaria

Arte

1º-3º infantil

Dibujo y pintura

De 1º a 6º primaria

Arte

1º-3º infantil

 

Biblioteca

16:30-18:00

Pilota G4

De 3º a 6º primaria

 

Pilota G1

De 3º a 6º primaria

 

Pilota G2

De 3º a 6º primaria

Trinquete

psico

 

Este verano los alumnos y alumnas del Tomás de Montañana podrán pasarlo genial y aprender a ser casi unos astronautas en la escuela de verano que ofrecemos. Tenéis más información aquí: “Astronautas en el espacio

Com que en juny i en setembre les classes acaben a la 1 i el menjador acaba a les 3, hem acordat amb l'empresa Arcoiris, com altres anys, realitzar uns multitallers temàtics molt divertits i interessants per les veprades.

Enguany la temàtica dels tallers és "Criatures i animals fantàstics".

Juny: Durant les vesprades de juny l'alumnat tindrà l'oportunitat de conèixer de manera lúdica-educativa el món màgic de criatures i animals fantàstics de tots els temps. Tots els dies sonaran les campanades del rellotge per a submergir-nos en les diferents aventures.