Ha començat el termini per a matricular nous alumnes al centre, és del 13 al 22 de de juliol.
Esta és la informació que podeu trobar a las web de l’escola:

http://mestreacasa.gva.es/web/tomasdemontanana/49#


En el moment de presentar la documentació es mostraran els documents originals i les fotocòpies. La documentació és la següent:

 1. Informe de salut escolar(facilitat per l'ambulatori o centre de salut).

2. Tres  fotografíes tamany carnet amb el nom i cognoms per darrere.

3. Fotocòpia de la tarjeta sanitària de l'alumne (SIP)

4. Certificat de baixa, si procedeix d' un altre centre, on ha de ficar la seua situació acadèmica 

5. Fitxa d' urgències complimentada.

6. Fitxa de religió/valors socials i cívics.

7. Fitxa autorització fotografíes.

8. Fitxa Programa Plurilingüe Infantil / Primaria.

9. Sol.licitud d'accés a Web Família.

 Nota: ens han comentat que també cal dur el DNI dels pares i el llibre de família.

 HORARI  DE SECRETARIA:

- DILLUNS, DIMECRES,DIVENDRES DE 9:00 A 11:00

- DIMARTS  I DIJOUS DE 11:00 A 13:00

LA NO FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA EN AQUEST TERMINI SUPOSARÀ LA PÈRDUA DE LA PLAÇA ESCOLAR 

PODRAN PASSAR PEL CENTRE EN EL MATEIX HORARI PER REPLEGAR AQUESTA DOCUMENTACIÓ

AMB CITA PRÈVIA PODAN FER ENTREGA DE LA MATEIXA UNA VEGADA COMPLIMENTADA.


———————————————
Ha empezado el plazo para matricular nuevos alumnos admintidos en el centro, es del 13 al 22 de julio.

Esta es la información que podeis encontrar en la web del colegio:

http://mestreacasa.gva.es/web/tomasdemontanana/49#

En el momento de presentar la documentación se mostrarán los documentos originales y las fotocopias. La documentación es la siguiente:
1. Informe de salud escolar (facilitado por el ambulatorio o centro de salud)

2. Tres fotografías tamaño carnet con el nombre y los apellidos detrás.

3. Fotocopia de la cartilla de la seguridad social o equivalente.

4. Certificado de baja si procede de otro centro, donde tiene que constar su situación académica.

5. Ficha de urgencias cumplimentada.

6. Ficha de religión/atención educativa.

7. Ficha de autorización fotografías.

8. Ficha del Programa Plurilingüe Infantil / Primaria.

9. Solicitud de acceso a Web Familia.

 Nota: nos han comentado que también es necesario llevar el DNIbde los padres y el libro de familia.

HORARIO DE SECRETARIA:

- LUNES,  MIÉRCOLES Y VIERNES DE 9:00 a 11:00

- MARTES Y JUEVES DE 11:00 a 13:00

 

PODRÁN PASAR POR EL CENTO EN LO MISMO HORARIO PARA RECOGER ESTA DOCUMENTACIÓN. CON CITA PREVIA, PODRÁN HACER ENTREGA DE LA MISMA UNA VEZ CUMPLIMENTADAS.

 LA NO FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA EN ESTE PLAZO SUPONDRÁ LA PÉRDIDA DE LA PLAZA ESCOLAR

 

Please enable the javascript to submit this form