Agendas Escolares 2017-18

L'empresa ARCOIRIS que col-labora amb les extraescolars que gestiona l'AMPA, ha regalat enguany a tots els xiquet í xiquetes de primària l'agenda escolar per al present curs.

Graçies per la seva col-laboració.

 

La empresa ARCOIRIS que colabora con las extraescolares que gestiona el AMPA, ha regalado este año a todos los niños/as de primaria la agenda escolar para el presente curso.

Gracias por su colaboración

Tots els dies són dos d’abril!

[Origen del artículo]

Hui és 2 d’abril, dia mundial de conscienciació sobre l’autisme (Trastorn de l’espectre autista, TEA). Aquest trastorn del neurodesenvolupament, implica per a la persona una alteració qualitativa en la comunicació social i un repertori d’interessos, patrons i conductes repetitius i restringits, a més de presentar-se amb possibles alteracions a nivell sensorial que poden magnificar o disminuir la percepció d’estímuls ambientals. Com a conseqüència es produeix una falta de comprensió de les relacions socials i d’allò que esdevé al seu entorn en general, així també es generen per a elles, en moltes ocasions, situacions altament estressants que poden derivar en alteracions conductuals.

Existeix el mite que diu que les persones amb autisme estan al seu món i no volen comunicar ni relacionar-se, RES MÉS LLUNY DE LA REALITAT, volen però moltes vegades no saben com, per açò és fonamental, oferir-los les eines adequades per tal que puguen fer-ho, com a societat tenim el deure de facilitar el seu camí, elles s’esforcen molt per superar-se cada dia.

És important trencar barreres, perdre la por a allò que desconeixem i informar-se sobre la simptomatologia del trastorn i, a més , tindre en compte que , com qualsevol , cada persona amb TEA és única i té unes característiques, necessitats i potencialitats pròpies.

L’escola és un dels contextos naturals de desenvolupament dels xiquets i xiquetes, on un dels pilars fonamentals per l’aprenentatge es dona a través de les interaccions que es produeixen entre ells, aprofitem aquest context per conèixer, comprendre i trencar aquestes barreres.

L’escola inclusiva aporta grans beneficis, on tot l’alumnat està present i participa. Compartir centre, aula, jocs i activitats diverses amb alumnes de diferents capacitats afavoreix en els xiquets i xiquetes l’aprenentatge natural de valors com l’amistat , l’esforç compartit , l’empatia i el respecte , així com ajuda a afavorir l’aprenentatge d’habilitats acadèmiques i comporta la formació de persones adultes amb una adequada competència social i ciutadana, no oblidem que els xiquets d’avui són els adults del demà.

Són molts els aspectes positius que pot aportar-te una persona amb TEA, APROPA’T, CONEIX I COMPRÈN , no et deixarà indiferent.

Àngela Bordes
Orientadora Educativa. Servei Psicopedagògic escolar.

Plurilingüismo

El nivel de plurilingüismo en el CEIP Tomás de Montañana, aprobado por Consejo Escolar, es el Avanzado 2.

En el curso 2017/2018 empezará su implantación en 1º de infantil (3 años). Y en los dos curso siguientes se implantará en 2º y 3º de infantil.

En 1º, 2º y 3º de infantil se impartirá una hora a la semana en castellano (Religión/Atención educativa). Además en 2º y 3º de infantil tendrán 3 horas en inglés. El resto se impartirá en valenciano.

Cuando empiece a aplicarse en primaria, se impartirá en castellano Religion/Valores sociales y cívicos, en inglés Plástica y en valenciano el resto. A partir de 3º de primaria tendrán también una hora de Competencia comunicativa oral en inglés. En tercer ciclo (5º y 6º de primaria) la Educación Física será en inglés a partie del curso 2022/2023.

Información sobre la Jornada Continua (2)

Como continuación a la información que os dimos sobre el proceso de cambio de la organización de la jornada escolar (Jornada Continua) en nuestro centro os queremos comunicar que finalmente el proyecto presentado por el colegio no ha sido aprobado por parte de la Dirección General de Potítica Educativa.

Leer más...

Ayudas material escolar curso 2016/2017

Se han publicado las listas definitivas de las ayudas de material escolar para el curso 2016/2017.

Quien las pidiera lo puede consultar en la web del Ayuntamiento de Valencia pinchando en este enlace.

Charla Jornada Continua

La A.M.P.A. del C.E.I.P. Tomás de Montañana se ha puesto en contacto con FAMPA-Valencia para la realización de una charla sobre la JORNADA CONTINUA: ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR.

Esta charla se celebrará el próximo JUEVES 2 DE MARZO a las 16:45 en el aula multiusos de nuestro centro.

Para aquellos que han solicitado el servicio de ludoteca, lo tendrán disponible mientras dure la charla.